Categories: hydrożel

Hydrożel korzystny dla roślin i kieszeni

Na rynku pojawiło się w ostatnich latach wiele preparatów do uprawy i pielęgnacji roślin. Część z nich zyskała uznanie i jest chętnie stosowana. Jednym z takich produktów jest hydrożel (znany także pod nazwą „agrożel”). Produkuje się go z polimerów. Mogą to być polimery naturalne lub syntetyczne. Naturalny jest np. żelatyna, z której powstaje galareta. Hydrożel stosuje się z dużym powodzeniem w sadownictwie i leśnictwie. Korzysta się z niego przy sadzeniu i przesadzaniu roślin. W ostatnich latach coraz powszechniej trafia też do przydomowych ogrodów i zdobywa uznanie użytkowników. Niewątpliwie jest to produkt, który potrafi się okazać niezastąpiony.

Wpływ preparatu na rośliny

Dzięki zastosowaniu hydrożelu roślina ma zapewnione nawodnienie. Polimery magazynują wilgoć i oddają ją, kiedy gleba przesycha. System korzeniowy może się dzięki temu bez przeszkód rozwijać. Zapobiega to więdnięciu i obumieraniu roślin. Hydrożele zapobiegają wypłukiwaniu z gleby składników odżywczych, które przy intensywnych podlewaniach przenikają w jej głębsze pokłady. Dodatkowo żel, który regularnie zmienia swą objętość, powoduje spulchnienie gleby wokół systemu korzeniowego rośliny. Roślina w związku z tym wszystkim, co zostało wymienione, zachowuje lepszą kondycję i notuje większe wzrosty.

Korzyści dla portfela

Stosując hydrożele, możemy oszczędzić nawet osiemdziesiąt procent wody. Spowodowane jest to tym, że zwykle woda przelewa się wzdłuż korzeni roślin i niewiele z niej zostaje wykorzystane. W przypadku stosowania preparatu woda jest natychmiast wchłaniana i magazynowana na dłużej. Kolejną korzyścią jest to, że podlewanie może być od tej pory znacznie rzadsze. Pojawia się tutaj aspekt wygody. Nie trzeba się obawiać dłuższych wyjazdów, rośliny będą bezpiecznie nawet w przypadku braku opadów atmosferycznych. Oszczędnością jest także fakt, że mniej naszych roślin uschnie, a tutaj poza pieniędzmi liczy się również czas. Kolejnym zyskiem jest to, że stosując hydrożel, możemy liczyć na lepsze zbiory.